От значение за всеки бизнес е начина, по който ще бъдат представени услугите или продуктите. Всеки е наясно, че за да се отличи от конкурентите си е необходимо да има знак, с който да се утвърдите на пазара. Затова се говори за регистриране на търговска марка, която реално има пряко отношение върху това да се осигурят ефективни действия, които се отнасят именно до осигуряването на правилната ви позиция на нашите и световни пазари. Но какво включва процедурата? Какви за регистрация на марка цени се заплащат? Имате ли възможност сами да се справите със задачата или е по-добре да се доверите на консултанти? Останете с днешната ни тема за да разберете.

Какво ви осигурява регистрирането на търговска марка?

Марката е задължителен реквизит за всеки съвременен бизнес. Без значение дали става въпрос за услуги, стоки или продукти то преди всичко е необходимо да се вземат под внимание всички онези аспекти и предложения, които имат отношение към това да се създаде много добра формула за развитие на дейността. Брандирането с определен знак на практика означава, че имате възможността да се утвърдите и да реализирате желанието си за високи финансови резултати като постигнете необходимата от клиента разпознаваемост.

Като зяло търговската марка ви гарантира:

 • Уникалност;
 • Присъствие на пазара;
 • Разграничаване от конкурентите;
 • Много добри условия за работа;
 • Утвърждаване както на нашите така и на чуждите пазари;
 • Осигуряване на отлични условия за развитие на вашия бизнес.

Несъмнено това, от което си струва да се възползвате са именно всички онези качества и условия, благодарение на които с помощта на консултантите си ще успеете да постигнете. Приоритетни са услугите, които ви се предоставят, тъй като в случая се касае не за плащането на някаква цена за оформянето на заявка и подаването ѝ, а за цялостно представителство.

За услугите по регистриране на търговска марка

брандЗащитата на търговската марка е безспорна необходимост. В динамичния свят, в който живеем наистина има редица фактори, които се оказват изключително показателни затова да се реализирате и да се утвърдите като бранд. Целите ви са лесно постижими с помощна на консултантски услуги, които лиха ви спестили доста усилия, нерви и неволи. По отношение на набора от дейности, от които бихте могли да се възползвате особен потенциал се гарантира по отношение на:

 • Осигуряване на представителство през българското и европейското Патентно ведомство;
 • Съдействие за извършване на анализи и проучвания относно наличие на съответните аналогични или идентичнимарки;
 • Подпомагане избора на знак, който да може лесно да се утвърди и „запомни“ от потенциалните ви клиенти;
 • Предоставяне на правна защита при необходимост;
 • Пълно съдействие при изготвянето на заявки за регистриране на бранд и в трети държави.

Спестете си тревоги и риск о отхвърляне на заявки поради неспазена процедура. Цените на консултантските услуги са изключително достъпни и определено се разглеждат кат ефективна формула за постигане на отлични резултати по отношение на отговорност, удобство, сигурност, ефективност. Приоритетно е да се вземат под внимание всички особености, които са в основата на това да се гарантира качество на услугата по начин, който да ви утвърди на пазарите.

От какво се определя цената?

Всяка услуга си има съответната стойност. За да заплатите по определена тарифа е необходимо да се вземат под внимание някои основни фактори, които се отнасят до това да бъдат наистина ефективно утвърдени и подсигурени брандовете. Цената преди всичко е зависима от:

 • Качеството на услугата;
 • Списък с набор от услуги, от които си струва да се възползвате;
 • Извършване на консултации и предоставяне на съвети относно ефективното налагане на ранда според типа на стоката или услугата;
 • Квалифицирана правна помощ и други.

Имате на разположение широк спектър от възможности, от които да се възползвате. това идва да покаже, че имате на разположение широк спектър опции за реализиране на бранда си на международно ниво.