Не си мислете, че вие нямате нужда от ползване на услугата смяна на водомер. Дори на практика да е изправен и да отчита прецизно, да не ви създава проблеми с високи сметки  и т.нат. нуждата от нов водомер може да възникне и поради това, че неговия експлоатационен период е надхвърлил установения съгласно договора ви с ВиК дружеството. Обективно погледнато няма уред, който а работи вечно. Това предполага и възникването на дефекти в хода на експлоатирането или пък смяна с оглед моралната остарялост на самото отчитащо устройство. Ще ви запознаем с някои тънкости, които е важно да имате предвид, когато попаднете в ситуация за наемане на водопроводчик, който да извърши демонтаж и монтаж на водомер.

Правилата при отстраняване на стар или повреден водомер

Характерна особеност при отмерващите разходваната от домакинствата вода е да се начислят сметки, които са реални и са точно толкова, колкото сте потребили. Е, не винаги нещата са в норма и ако отчетеното количество вода навежда на мисълта, че имате басейн с олимпийски размери в хола си то ето ви повод за притеснение. Една от практиките ,които възникват е при старите водомери да се получават дефекти, които или изцяло спират да отчитат или пък показанията буквално полудяват и сформират сметка, от която ви боли глава.

В такива ситуации както и при настъпване на период на морално остаряване на водомера, който се нуждае от подмяна се търси най-правилното за целта решение. А то е демонтаж на стария и монтиране на нов водомер на входа на инсталацията. Но както при всеки друг ВиК ремонт и тук има редица правила, които са определящи относно ефективността на самата услуга. Ето ги и тях:

 • Задължителен е оглед и установяване на проблема – дали водомера е неизправен или причината за високите сметки са предизвикани от теч;
 • Наемане на специалисти с валиден лиценз за провеждане на услугата демонтаж и монтаж на водомер;
 • Изготвяне на оферта, която включва избор на нов водомер както и установените действия, които съпровождат подмяната на отчитащото устройство;
 • Демонтиране на стария водомер;
 • Съставяне на придружаваща документация;
 • Монтаж на нов, утвърден от дружеството доставчик водомер;
 • Тестване преди поставяне на пломба и узаконяване;
 • Издаване на документ за проведената лицензирана услуга;
 • Гаранции.

Това са особено съществени фактори, които съпровождат подмяната на един водомер с друг. Малко са абонатите, които не ги спазват, но онези, които смятат, че сами биха извършили операцията е добре да са наясно с това, че подлежат на санкции поради неправомерно извършване на съответните ремонтни работи.

Как се наема екип

Водопроводните фирми, които предоставят такива услуги са наясно с конкретните установени от доставчиците правила за провеждане на такива дейности. Лиценза е правото, което позволява на водопроводчиците да ви посетят на адрес и да демонтират стар, а след това да поставят нов водомер. Предимството да се наеме екип е в това, че действително си спестявате пари, време и ангажименти, тъй като всичко се поема от фирмата, която ще проведе коректно всеки един от регламентираните етапи по ремонта.водомер

Условията да изберете един или друг екип се базират на:

 • Да е ситуиран в района до мястото на провеждане на услугата (фирмата да работи в региона, в който живеете);
 • Да има валиден лиценз от съответното ВиК дружество доставчик;
 • Да разполага с достатъчен капацитет от опитни водопроводчици, които да се отзоват в максимално кратки срокове, а не след месец;
 • Да се предостави коректна оферта за водомер, демонтажни и монтажни работи;
 • Да бъде издадена гаранция за уреда и труда.

Това определено ще гарантира положителен краен резултат, а вие ще можете спокойно да ползвате вода за битови нужди без да се налага да плащате повече от обичайното разходвано количество.